Bestillinger gjort før kl 15.00 sendes samme dag
Du mangler kun 999.00 Kr for å få FRI FRAKT.
Gå til kassen
Handlekurv 0 varer

Kjøpsbetingelser

Gå Tilbake

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Nordicpower.no
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Nordicpower.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Nordicpower.no side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Nordicpower.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Nordicpower.no eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Nordicpower.no side.

18?
Er du 18 år? For og handle på Nordicpower.no så må bestiller/mottaker være over 18 år.

Reklamasjon
Før feil meldes til Nordicpower.no, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Nordicpower.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Nordicpower.no slik at Nordicpower.no kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Nordicpower.no melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale, pt. kr 350.-

Avhjelp Nordicpower.no skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Nordicpower.no, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Nordicpower.no, betaler ikke Nordicpower.no disse utgiftene.X

Produktet er nå lagt inn i handlekurv.

Til handlekurv Handle videre

GORILLA WEAR